Home AlgemeenPOPOBVEHOOverige
Zoek
 
Uitvoering bovenwettelijke werkloosheidsregelingen in het onderwijs Verstuur Afdrukken
datum:10 oktober 2007
Vraag naast de ww ook op tijd  de bovenwettelijke regeling aan !!

In het verleden voerde de uwv de ww en de aanvullende bovenwettelijke werkloosheidsregelingen uit. Dat was gemakkelijk omdat men dan maar bij een instantie de aanvraag hoefde te doen. Echter uwv heeft besloten om vanaf 2007 (voor po en vo vanf 1-42007) alleen de wettelijke regeling dus de ww uit te voeren. Voor het bovenwettelijk deel is nu Loyalis maatwerkadministraties (lma) uitvoerder. Degenen die al een uitkering ontvingen hebben van Loyalis maatwerkadministraties een brief gekregen met informatie wat de veranderingen in uitvoering voor hen betekenen.

Nieuwe werkloze werknemers willen wij echter nog eens uitdrukkelijk erop wijzen dat men  bij werkloosheid bij beide instanties uwv en Loyalis maatwerkadministraties  een aanvraag moet indienen . De ww gewoon bij uwv en de bovenwettelijke uitkering bij Loyalis maatwerk administraties. Via de site van Loyalis maatwerkadministraties is het zeer eenvoudig om digitaal een bovenwettelijke uitkering aan te vragen. Om geen termijnen te laten verlopen kan men op de dag dat men ww aanvraagt ook meteen de aparte aanvraag indienen bij Loyalis. Loyalis beslist dan over deze aanvraag als bekend is of een ww-uitkering is toegekend. De aanvraag moet uiterlijk binnen 3 maanden na toekenning ww (datum toekenningsbeschikking ww) ingediend zijn. Het gaat dan om de 3 % (eerste 2 maanden )  respectievelijk 8 % aanvulling in het eerste werkloosheidsjaar en om een aansluitende uitkering op de ww voor degenen die 40 jaar of ouder zijn. 
Voor o.a. primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en voor het hbo  voert uwv de ww uit en Loyalis maatwerkadministraties  de bovenwettelijke werkloosheidsregeling.
Alleen het bwoo, een regeling voor mensen die al voor 2001 werkloos werden wordt nog uitgevoerd door kpmg.

top
Actueel
Dossiers
Arbeidsvoorwaarden
Onderwijs
Sociale Zekerheid
Medezeggenschap
Arbo
CAO
Activiteiten agenda