Home AlgemeenPOPOBVEHOOverige
Zoek
 
Bapo-regeling Verstuur Afdrukken
datum:1 april 2008
Bapo-regeling
Bapo staat voor “bevordering arbeids participatie ouderen”. Het is een seniorenregeling voor werknemers in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en in het MBO. Werknemers die gebruik maken van de bapo dragen daaraan zelf bij; door een inhouding op het salaris. Werknemers van 52 tot en met 55 jaar hebben in ruil hiervoor jaarlijks recht op 170 extra vrije uren. Werknemers van 56 jaar en ouder op 340 uur. Over deze uren moet 35% van het salaris worden ingeleverd. Bij deeltijders wordt het aantal uren berekend naar rato van hun aanstelling. Bij een dienstverband van 60 procent wordt het aantal uren dan vermenigvuldigd met 0,6.  De AOb heeft met de onderhandelingen rond het Actieplan LeerKracht gepleit voor behoud van de regeling. De minister wilde de bapo afschaffen ten gunste van andere maatregelen. Ten onrechte volgens de AOb. De bond ziet de regeling als een uitstekend middel om oudere docenten aan het werk te houden. De regeling zorgt er voor dat er minder ziekteverzuim is onder ouderen en minder ouderen in de wao belanden. Door de regeling wordt de werkdruk onder oudere docenten aanmerkelijk verlaagd. De bond krijgt de andere overlegpartners mee: in het uiteindelijke Convenant Actieplan LeerKracht blijft de bapo behouden.  

Terug


top